Kádár és Társa ingatlan

Értékbecslés Szolgáltatás

- Szolgáltatásunk az alábbi célokra szolgálhat: ingatlan eladás, ingatlan vétel, befektetés, jelzáloghitel felvétele, magánhitel.

- Az értékbecslés nyomtatott formában készül, opcionálisan rendelhető színes, fűzött nyomtatvány, de történhet azonnal élőszóban is, a helyszínen, az Ön igényei szerint.

- Értékbecslés akár 3 napon belül!

Értékbecsléshez szükséges

Ahhoz, hogy az ingatlan értékbecslését elvégezhessük az alábbiakra van szükség:

- lehetőség az ingatlan megtekintésére

- az ingatlannal kapcsolatos hiteles tulajdoni lap másolatára amely 30 napnál nem régebbi. Házas ingatlan esetén a tervrajzokra az építési valamint a használatbavételi engedélyre, társasház esetén az alapító okiratra és minden olyan adatra, dokumentumra, ami az ingatlan maradéktalan megismerését szolgálja.

- körülbelül egy órára az Önök idejéből, mely idő alatt a helyszíni szemlét és az adatfelvételt elvégezzük

Alkalmazott értékbecslési módszerek


Piaci, forgalmi értékelés

A már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával, illetve az adott piaci kínálati árak figyelembevételével történik. Az értékelés során a piacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés tárgyát képező vagyontárggyal.

Nettó pótlási, költségalapú értékelés

Az értékelés során az újraelőállítási költségből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból adódó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló értékét.

Hozadéki elvű értékmeghatározás

Az értékelés során az ingatlan jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, tehát a jövőben várhatóan képződő, szabad rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az ingatlannak, mint befektetésnek az értékét.